RSS Tag: oczyszczalnia ścieków

Przebudowa przewodów wodociągowych w Nagoszynie
W rezultacie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.07.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych z rur azbestowych z wykonawcą robót Janem Szaj reprezentującym Zakład Instalacji Sanitarnych Jan Szaj z siedzibą: ul. Cmentarna 57/11, 39-200 Dębica.
iw
Pieniądze na podłączenie domów
O 570 tys. zł dodatkowego dofinansowania do budowy kanalizacji Strzegocice – Bielowy – Jaworze Górne zabiega gmina Pilzno w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.
rar