RSS Tag: OSZ

Ruszył Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przygotowanie młodzieży do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy, to główne założenia otwartego właśnie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dębicy.
tra