RSS Tag: kurnik

Mogliby spłonąć, gdyby nie alarm
Prawie siedemnaście godzin trwała akcja gaszenia pożaru w Głowaczowej. Spłonęło 13 600 kurcząt. Straty oszacowano na pół miliona złotych.
Agnieszka Kruszyńska-Idzior